Human Resource – HR 

Academic Resource är specialister och ett auktoriserat Kompetensföretag inom Human Resource.

BEMANNING
Behöver ditt företag hjälp att bemanna er HR avdelning? 
Vi är ett Auktoriserat Bemanningsföretag som ger er en snabb återkoppling. 

Vi hjälper er att tillsätta tjänster med våra professionella medarbetare inom affärsområden HR. 
Vi ser i samråd med er vilka utmaning ni står inför och utifrån en gemensamt framtagen kravprofil hittar vi den rätta konsulten och lösningen åt er. 
  
För att kunna ge er högsta möjliga kvalitet, snabbhet och bästa möjliga service, så har ni en direkt relation med en av vår Konsultchefer ”er specifika kontaktperson hos oss” som lär känna ert företag och er företagskultur. Konsultchefen har i sin tur en gedigen personell backup och internsupport i form av search, intervjuer, referenstagning m.m. från Academic Resource team. 
Vi är helt enkelt din externa HR partner och ger dig det stöd du behöver i era utmaningar inom HR.
När är HR bemanning är att föredra:
När er HR behöver generellt operativt stöd och kompetens eller specialistkompetens.
Vid start av olika HR-projekt, föräldraledighet eller sjukskrivningar.
Arbetsrätt och förhandlingar, Lönekartläggning, ”Compensation and Benefits”, ”Performance and Talent Management”, Utbildning och kompetensutveckling eller Due Diligence.

REKRYTERING
Behöver du förstärka din organisation på längre sikt? Vi är en Auktoriserad Rekryteringspartner med lång erfarenhet av rekrytering inom HR.
Vi har ett stort antal specialister, strateger och generalister inom HR och de har en lång erfarenhet av olika uppdrag inom en mängd olika branscher, vilket gör att du kan vara säker på att få precis rätt kandidat för jobbet.

INTERIM MANAGEMENT 
Behöver ni en Chef att hyra? 
Vi ser att intresset för att hyra in högkvalificerade chefer och specialister idag har ökat markant. 
Allt går i snabbare takt, interimslösningar är idag ett vedertaget sätt att komplettera kompetens eller att täcka upp under pågående rekrytering, organisations- och ledarutveckling, sjukskrivning, föräldraledighet eller olika typer av organisationsförändring (expansion, avveckling eller utveckling).

HR-tjänster

Interim Management och Rekrytering
HR-Chef
HR-Business Partner 
HR-Manager 
HR-Affärspartner 
HR-Ansvarig
HR Strateg

Personaluthyrning och Rekrytering
HR-Generalist 
HR-Specialist
HR Controller 
HR-Assistent 

Med hopp om framtida samarbete!
Välkommen 08-545 539 90.

 

 

Lediga jobb