GDPR för våra kunder 

Academic Resource samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till dig som kund i egenskap av personuppgiftsansvarig. Den metodik vi tillämpar bygger på många års erfarenhet samt ett genomarbetat och systematiskt arbetssätt. Viktiga hörnstenar i Academic Resource rekryteringsarbete är säkerheten och integritetsaspekten i hanteringen av våra kandidater och kunder. 


Personuppgiftsbehandling vid Rekrytering
Vid rekryteringsprocessen ansvarar Academic Resource för vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras för rekryteringsändamål. Vår slogan ”we take you further” innebär att vårt syfte med behandlingen av personuppgifter bl.a. är att kunna skapa långsiktiga relationsbyggande kontakter med kandidater. Därför är vårt ställningstagande att vi på Academic Resource vid rekryteringshänseende är självständiga i förhållande till er som kund och därför ska betraktas som personuppgiftsansvariga. Därmed måste Academic Resource se till att vi har en laglig grund för behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning - GDPR. Vi informerar kandidaterna om behandlingen, inhämtar nödvändigt samtycke och ser till att kandidaterna informeras om att deras personuppgifter kan komma att överlämnas till vår kund.

Som kund är ni personuppgiftsansvariga för er behandling av de personuppgifter som Academic Resource tillhandahåller under rekryteringsprocessen, genom t.ex. kandidatprofil.

Personsuppgiftsbehandling vid Inhyrning av konsult

Vid inhyrning av en konsult från Academic Resource (gäller både anställd och underkonsult) arbetar denne under kundens ledning och ansvar ute på arbetsplatsen. Academic Resource ansvarar för att konsulten har lämnat sitt samtycke till att de personuppgifter som kan anses nödvändiga med anledning av uppdraget lämnas över. Ni som kund är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som ni mottar och behandlar.

Om en konsult från Academic Resource vid arbete åt er som kund behandlar personuppgifter, t.ex. genom användning av kundens system eller att denne kommer i kontakt med behandling i sin tjänsteroll, är Academic Resource inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Ett sekretessavtal ingås alltid mellan konsult och Academic Resource samt vid önskemål även med er som kund som förhindras att personuppgifter delas mellan bolagen. Då Academic Resource inte har åtkomst till personuppgifterna på annat sätt, saknar vi kontakt med personuppgiftsbehandlingen och agerar alltså inte personuppgiftsbiträde.

Ni som kund ansvarar för att Academic Resource konsult får tillräcklig information och stöttning gällande era interna processer, särskilt avseende personuppgiftsbehandlning, för att på bästa sätt kunna uppfylla de policyer som gäller hos er.
 

Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Målet och syftet med Academic Resource verksamhet är att matcha våra kunders behov och önskemål med rätt kandidater. Våra ledstjärnor och kärnvärderingar är långsiktighet, engagemang och värdeskapande då vi värdesätter våra relationer och vill skapa ett långsiktigt och kvalitativt samarbete.

Behovet av personal är varierande över åren, och Academic Resource värde ligger i att finnas till hands när behovet uppstår hos er. Vi kan i syfte att ge er en bästa möjliga hjälp komma att behandla personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos er som kund. Sådana uppgifter kan innefatta namn, adress, e-post adress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att utföra och följa upp vårt samarbete samt möjliggöra för framtida affärsrelationer, i form av utskick via mail på lämpliga kandidater.

Tveka inte att höra er till oss om ni har frågor om hur vi gjort denna intresseavvägning, eller i vissa fall gjort bedömningen att behandlingen görs med stöd av avtal.

I det fall du inte längre önskar motta kandidatutskick kan du kontakta oss på mail dataskydd@academicresource.se och ange detta.

Academic Resource AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm


 

Lediga jobb