Interim management

Interim Management - Academic Resource

För att ni skall få bästa möjliga hjälp med era personalbehov av oss, har vi uppdelat Interim Management på våra affärsområden Ekonomi & Finans och HR.
Det borgar för att ni kommer i kontakt med någon hos Academic Resource som verkligen kan ditt affärsområde för bästa möjliga matchning.
Det oavsett om du söker efter rätt konsult eller själv är intresserad att tjänstgöra som konsult hos Academic Resource inom Interim Management.
Inom Ekonomi & Finans finner ni följande vanligaste förkommande tjänster:

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Controller
 • Redovisningschef
 • Chefs Controller
 • VD 

Inom affärsområdet Ekonomi & Finans är ni välkomna att kontakta:
Nathalie Fernandez Rekryterare Ekonomi & Finans 0707-40 69 25 eller på kontorsnumret 08-545 539 90.
Vi har en mångårig erfarenhet och kunskap inom sitt affärsområde och kommer ge er bästa möjliga uppbackning.
Inom affärsområdet HR ”Human Resource” finner ni följande vanligaste förekommande tjänster:

 • HR-Chef
 • HR-Business Partner 
 • HR-Manager 
 • HR-Affärspartner 
 • HR-Ansvarig
 • HR Strateg

Inom HR ni välkomna att kontakta:
Carin Helander Affärsområdeschef 0707-40 04 85 eller på kontorsnumret 08-545 539 90.
Vi en har mångårig erfarenhet och kunskap inom vårt affärsområde och kommer ge er bästa möjliga service.
Vi lever våra kärnvärderingar: Långsiktighet, Engagemang och Värdeskapande
 

 

Lediga jobb