Historia

Academic Resource the Story

2004
Det som idag heter Academic Resource startas under hösten av Mats Olsson, bolagets namn var då Helpman Student. Mats har en gedigen erfarenhet som entreprenör och bolagsbyggare. Bolaget har då en inriktning som ett bemanningsföretag för studenter. Helpman delar sin ekonomi, administration och lönefunktion med sitt dåvarande systerbolag Helpman Entreprenad (ett av Sveriges största bemanningsföretag inom byggindustrin).
Det var en administrativt kostnadseffektiv lösning som även gav synergieeffekter i form av system- och affärsutveckling.
Per Eriksson (VD för Helpman Entreprenad) går in som VD.
Kandidatbanken byggdes upp och hemsida skapades.

Bolaget omsätter 2,4 miljoner och med positiv rörelsemarginal.

2005 Ny VD och delägare rekryteras, Håkan Johansson. Håkan kommer från Poolia, där han satt i Poolia ABs ledningsgrupp och var VD för dotterbolaget Poolia Sälj & Marknad AB. Bolaget namn ändras nu till Academic Resource AB (från Helpman Student) och 2005 blir det egentliga första verksamhetsåret. Academic Resource ändrar strategi, och går nu helt ifrån att arbeta med studentbemanning till att skapa ett bemanningsföretag för ”akademiker med erfarenhet”. Namnändringen och dess inriktning tydliggör den nya strategin.
Valet blir också att enbart satsa inom tjänstemannasegmentet så kallad ”white collar”.
Med devisen ”We take you further” förstärks viljan att hjälpa kunder och kandidater långsiktigt och i strävan att nå sin fulla potential. En ny logotyp skapas och en ny hemsida lanseras. Med Carin Helander som anställd sedan start, Konsultchef och kulturbärare anställs flertalet kompetenta medarbetare som konsultchefer och rekryteringsassistenter. 
De kommer från bemanningsbranschens största aktörer, har erfarenhet från sitt affärsområde och delar Academic Resource värderingar: Långsiktighet, Engagemang och Värdeskapande - LEV.
Sin litenhet till trots gör Academic Resource inte avkall på kvaliteten i sitt val av sina leverantörer.
Duktiga medarbetare anställs som konsultchefer och rekryteringsassistenter. De kommer från bemanningsbranschens största aktörer, har erfarenhet från sitt affärsområde och delar Academic Resource värderingar: Långsiktighet, Engagemang och Värdeskapande - LEV.
Ett antal nya processer sjösätts för att stödja den nya visionen och fokus på att göra rätt saker, det man tidigare varit duktig på var att göra saker rätt. Academic Resource erbjuder nu två affärsområden i form av Ekonomi och Sälj & Marknad. De två tjänster som erbjuds är bemanning och rekrytering.

Bolaget omsätter 10 milj och med positiv rörelsemarginal.

2006 Affärsområdena Bank & Finans och IT startas i syftet att heltäckande hjälpa Academic Resource kunder i deras olika personalbehov i Stockholm. De nya konsultcheferna som anställs har fortsatt både bransch och yrkeserfarenhet. Stor fokus läggs på att vara ute hos såväl potentiella som befintliga kunder.
Academic Resource börjar med personlighetstester för konsulter och kandidater. Ett samarbete med ett team-, grupp- och personligutvecklings företag inleds. Ny metodik kring kandidatprocess påbörjas.

Bolaget omsätter 12 miljoner och med positiv rörelsemarginal.

2007 Ett nytt dotterbolag öppnas i Luxemburg, Academic Resource Luxembourg s.a.r.l. Denna satsning är helt i linjen med devisen ”We take you further”, då flertalet av våra svenska kandidater gärna söker utmaningar utomlands efter att tillskansat sig god erfarenhet i Sverige. Denna satsning skapar också synergier mellan kunderna i första hand inom Bank & Finans sektorn mellan Stockholm och Luxemburg, där merparten av dessa kunder finns etablerade sedan många år. Analys av etablering i Göteborg och Malmö genomförs, valet blir dock att i dagsläget avvakta med etablering och istället fortsätta sin fokusering på Stockholmsregionen. Academic Resource Advisory Board består av styrelsen och ägarna ”Mats Olsson, Håkan Johansson och Per Eriksson” och kompletteras med Tove Lifvendahl Kommunikationsdirektör, Svenskt Näringsliv, Bo Jepson (Director, Price Water House) och Mikael Jensen (VD Executive Management Institutet).

Bolaget omsätter 15 miljoner och med positiv rörelsemarginal.

2008 Academic Resource utvecklar sina processer praktiskt och tekniskt med syfte att skapa snabbare vägar till matchning mellan förfrågan och kandidat. Bakgrunden är kundernas önskan om allt snabbare svar men med fortsatt hög kvalitet och precision.
Academic Resource är fortsatt Kungsholmen trogen men flyttar in till större lokaler på Norr Mälarstrand. Academic Resource blir ett auktoriserat bolag (för mer info se - om oss - auktorisationsvillkor) som ett naturligt steg för att säkerställa hög kvalitetsnivå. Academic Resource har största möjliga fokus på människan och relationerna sinsemellan. I snabbväxande bolag ligger utmaningen i att skapa en stark kultur samtidigt som att många nyanställda löpande kommer in bolaget. Dessa står ofta i direkt i kontrast till varandra. Jan-Eric Richnau med mångårig erfarenhet som utvecklingskonsult och ledarskap (från UGL m m) anlitas som löpande extern konsult för att med sina verktyg och kunskap hitta samklang i värderingar och företagskultur. Susan Wheelan världsledande psykologiprofessor och författare av flertalet böcker (de flesta forskningsbaserade i hur man skapar framgångsrika team) från Temple University utvärderar därefter Academic Resource för att mäta resultatet. Susan finner en osedvanligt hög team-mognads nivå i bolaget, detta då ställt i förhållande till Academic Resource relativt korta historik.

Academic Resource omsätter 22,2 miljoner och med fortsatt positiv rörelsemarginal.

2009 Academic Resource vinner pris som ”Superföretag” av Veckans Affärer (för mer info se: Om oss – Utmärkelsen Superföretag). Detta år påvisas den historiskt kraftfullaste nedgången i bemanningsbranschens historia. Academic Resource klarar sig dock betydligt bättre än sina branschkollegor (baserat på branschstatistik från Almega och UC). Bolaget tar beslut att inte längre fortsätta med sitt affärsområde IT, då det är en mer autonom bransch utan direkta synergier med Academic Resource övriga affärsområden. Det kombinerat med det faktum att andra företag helt enkelt gör det bättre, rättfärdigar beslutet.

Omsättningen blir 19,2 miljoner och till fortsatt positiv rörelsemarginal.

2010 Academic Resource fortsätter sin resa med att stärka relationen till sina kunder (som i många fall är några av Sveriges mest namnkunniga företag) konsulter och kandidater i form av högre närvaro. I sin strävan att öka sin mobilitet inför vi en CITRIX-lösning, det ger även en utökad IT-säkerhet och flexibilitet. Academic Resource utökar sin lokalyta på Norr Mälarstrand genom förvärvet av en grannlokal. Det ger en bättre lösning vid mottagande av kunder och kandidater.

Academic Resource AB omsätter 28,2 miljoner och med fortsatt positiv rörelsemarginal.

2011 Academic Resource fortsätter sin höga tillväxt, utan att göra avkall på värderingar eller kvalitet. Utökad Advisory Board där styrelsen och ägarna fortsätter sitt medverkande kompletterat med Lina Högström (Jurist och Managementkonsult). Academic Resource utökar sin lokalyta genom förvärv av ytterligare av en grannlokal på Norr Mälarstrand 100. Affärsområdena Ekonomi och Bank & Finans flyttar in i den nya delen.

Ny hemsida lanseras. En stor eloge till alla duktiga medarbetare såväl innepersonal som konsulter (för mer info angående innepersonal se: Om oss – Kontakta oss) och kunder som gjort denna resa både möjlig och rolig.

Academic Resource AB omsätter 35,5 miljoner och med fortsatt positiv rörelsemarginal.

2012 Academic Resource anställer nya kompetenta konsultchefer och rekryterare i sin strävan att nå 2012 års mycket offensiva budget. Marknaden viker dock betänkligt under Q4. Bedömningen är att vi ser en bestående trend snarare än en tillfällighet. Kostnadssidan är större än intäktssidan under Q4 och en ordentlig genomlysning av kostnadssidan är oundviklig och en omorganisering påbörjas.

Academic Resource AB omsätter 32,8 miljoner och med fortsatt positiv rörelsemarginal.

2013 Academic Resource offensiva budget för 2012 lämnar kostnadseffekter för 2013 då marknaden visat sig vilja annorlunda. Makrostatistik till trots viker marknaden signifikant. Den mentala effekten gör därtill att även en del aktiviteter uteblir. Processer i synnerhet inom rekrytering förädlas och förbättras. Under Q4 2013 normaliseras läget och affärsbalansen återställs. Affärsområdena Ekonomi och Bank & Finans slås ihop till affärsområdet Ekonomi & Finans.     

Academic Resource AB omsätter 23,5 miljoner med en negativ/noll rörelsemarginal.

2014 Academic Resource förstärker sitt samarbete mot läkemedelsindustrin med nytt affärsområde Life Science. I strävan att nå en mer generisk verksamhet läggs affärsområdet Sälj & Marknad ned. Ägarstrukturen förändras i och med att Håkan Johansson VD förvärvar samtliga aktier från Mats Olsson och Per Eriksson i Academic Resource AB och Academic Resource Holding AB. Academic Resource blir en ”Företagsvän” till Läkare utan gränser på löpande årsbasis. Ny CSR satsning genom helsponsrade damfotbollslaget ”Nypan FC”. 

Academic Resource AB omsätter 26 miljoner och med en positiv rörelsemarginal.

2015 Academic Resource tydliggör sin satsning på högre tjänster och chefer genom att addera Interim Management som tjänst utöver personaluthyrning och rekrytering. En ny Advisory Board skapas tillsammans med Inger Fjellner (PWC) och Stefan Ytterborn (POC).
Fortsatta digitaliserade lösningar implementeras utan att göra avkall på den personliga relationen. Ny CSR satsning segling, team Academic Resource på ÅF Offshore Race /Gotland Runt 2015. Vi har ett 10 års jubileum med stort firande tillsammans med alla våra kunder, konsulter, kandidater, leverantörer och alla andra som gjort denna resa möjlig.

Academic Resource AB omsätter 32 miljoner och med en fortsatt positiv rörelsemarginal.

2016 Academic Resource erhåller näringslivets högsta ratings: AAA, UC-Guldsigill samt VVV Validation.
Academic Resource flyttar och vidareutvecklar sin ekonomi- och löne-avdelning från Kung Hans väg, till sitt huvudkontor på Norr Mälarstrand 100.  

Academic Resource AB omsätter 38 miljoner och med en fortsatt positiv rörelsemarginal.

2017 Academic Resource får fortsatt flertalet intressanta kunder och avtal under året men det avtal som sticker ut extra är Karolinska Universitets Sjukhusets avtal. Academic Resource vinner hela upphandlingen hos Karolinska Universitets Sjukhuset gällande ”Bemanningsstöd för Ekonomiavdelningen”. Det är extra sporre då det sker i konkurrens med de bästa kollegorna i branschen samt givet att avtalet gäller en av Sveriges största Ekonomiavdelningar. Vi är stolta att bli utvalda som förste leverantör i en sådan omfattande upphandling.  
Vi är för 5 året i rad ”företagsvän” till Läkare utan Gränser.

Academic Resource AB omsätter 45 miljoner och med en fortsatt positiv rörelsemarginal.

2018 Academic Resource utarbetar en god plan för GDPR (General Data Protection Regulation) ett förordnande från EU och som börjar gälla som en direktverkande lag från 1 juni. GDPR ersätter vidare den tidigare lagen PUL (Person Uppgifts Lagen). 
Vi gör en stor omläggning och modernisering av vår hemsida rent tekniskt. Vi gör det dels för att göra vår hemsida helt data säker (https - större bolag, banker och försäkringsbolag) dels för att ge oss en större kreativ frihet i val av programvaror och nya tekniska lösningar som ger oss mer dynamiska möjligheter. Vi strävar ständigt efter att implementera nya smarta IT lösningar och håller oss och våra system uppdaterade med det mest moderna scriptspråken för att ha en dynamisk frihet i vårt arbete med hög kvalite. 
Ny CSR aktivitet är att Academic Resource sponsrar stora välgörenhets cykellaget Team Rynkeby/God Morgon som cyklar till Paris i sin kamp mot barncancer, sponsorskapet går till Barncancerfonden.
Vi är fortsatt ”företagsvän” till Läkare utan Gränser

Academic Resource AB omsätter 45,5 miljoner och med en fortsatt positiv rörelsemarginal.

2019 Academic Resource öppnar nytt affärsområde ”HR”. Vi har tidigare jobbat med tjänster inom HR fast då under namnet Administration, vi ersätter härmed namnet på affärsområdet till HR och tydliggör helt enkelt vår satsning på tjänster inom Human Resource. 
 Vi är för 6 året i rad ”företagsvän” till Läkare utan Gränser.

Academic Resource AB omsätter 40 miljoner och med en fortsatt positiv rörelsemarginal.

2020 Pandemin har nu på allvar kopplat sitt grepp i världens alla hörn och drabbar alla branscher om än lite olika. Konsultbranschen tar tidigt stryk och än värre är besöksnäringen drabbad. Ett tufft år där vi ändå lyckas behålla alla tillsvidare anställda. Vi uppdaterar IT system och öppnar ett lokalkontor i Uppsala. Vi etablerar oss där i forskningscentrum ”Science Park” som ensamt konsultbolag och med tydligt fokus på vårt affärsområde Life Science. Vi flyttar Stockholms/Huvudkontoret till Wallingatan 33, under december månad. 
Vi tillämpar i största möjligaste mån distansarbete.
Vi är för 7 året i rad ”företagsvän” till Läkare utan Gränser.

Academic Resource AB omsätter 26 miljoner och med en fortsatt positiv rörelsemarginal.

2021 Pandemin hänger kvar som en våt filt, dock har vaccineringen äntligen börjat komma igång vilket successivt förbättrar den allmänna situationen. Vaccineringen i kombination med en god kundrelation ger god effekt där efterfrågan kommer tillbaka med urstark kraft under november månad. Vi tillämpar under hösten tre dagar på kontoret två dagar hemma principen. Vi har nu för 6:e året i rad en AAA rating (vilket sällar oss till endast 3% av alla Sveriges företag).
Vi är för 8 året i rad ”företagsvän” till Läkare utan Gränser.

- Tack för ditt visade intresse, vi ser verkligen fram emot att få dela vår framtida historia med dig!
 

Med bästa hälsning!
Håkan Johansson       
 

   

 

Lediga jobb