Academic Resource - Superföretag

Av Sveriges ca 200 000 aktiebolag är Academic Resource AB ett av de 434 utvalda Superföretagen 2009.

För femte året i rad har Veckans Affärer tillsammans med affärsinformationsföretaget PAR tagit fram listan över de svenska Superföretagen – lönsamma, framgångsrika och med tillväxt även under krisåret 2008.

Av dessa 200 000 företag är 2127 bemanningsföretag. Av de vinnande 434 Superföretagen 2009 är det endast 10 stycken som är bemanningsföretag.

”Som underlag för listan har vi (läs Veckans Affärer och PAR) granskat samtliga aktiebolag med över 10 miljoner kronor i omsättning (ca 200 000st).

Till grund för undersökningen ligger sex olika nyckeltal:
1. Omsättningsförändring på årsbasis.
2. Vinstprocent, dvs rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av omsättningen.
3. Avkastning på eget kapital.
4. Kapitalets omsättningshastighet.
5. Skuldsättningsgrad.
6. Räntekostnad.

För att vara ett Superföretag måste aktiebolaget prestera bättre än genomsnittsföretaget – i samma bransch och storlek – inom samtliga sex kategorier. Dessutom under alla av de senaste fyra åren.

Källa: Veckans affärers hemsida

Lediga jobb