Auktorisationsvillkor

Auktorisationen  säkerställer seriösa bemanningsföretag som uppfyller höga krav på affärsmässighet.
Vi (läs Almega/bemanningsföretagen) gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade bemanningsföretagen.
För att bli auktoriserad medlem måste företagen uppfylla följande villkor:

 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer förbundets stadgar.
 • Följer Bemanningsföretagens Etiska Regler.
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leverensvillkor.
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 • Har fastställd jämställdhetsplan.
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal.
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning.
 • Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 • Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse och i övrigt styrker ordnad ekonomi. 
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

Företagen är även skyldiga att, enligt Bemanningsföretagens stadgar, följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
Auktorisation och medlemskap i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i svensk juridisk person.

Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året.
Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem.
Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation sker i Bemanningsföretagens styrelse.

Tydligörande:
Almega är tjänsteföretagens organisation.
Almega är den största förbundsgruppen i Svenskt näringsliv.
Bemanningsföretagen är ett av Almegas sju förbund.

Källa: Almegas hemsida 


 

Lediga jobb