Konsulternas egna ord

Sofias inspirerande resa - Från konsult till kund

Jag vill gärna rekommendera samarbete med Academic Resource både som arbetsgivare och som bemanningsföretag.
Jag började min karriär som konsult inom Life Science hos Academic Resource 2014. Under min tid som konsult ute hos kund hade jag ständiga uppföljningsmöten med min konsultchef och blev tillhandahållen alla verktyg för att klara av mitt konsultuppdrag med ett gott resultat.
Idag är jag kund och upprätthåller kontakten genom att jag hyr in konsulter från dem.
I mitt val av bemanningsföretag för inhyrning av konsulter behövde jag inte tänka länge: Academic Resource var det självklara valet.
Som kund idag känner jag att Academic Resource verkligen förstår vilken typ av kompetens vi söker för verksamheten, de ser alltid till att ha kontinuerliga uppföljningsmöten med både sina konsulter såväl som sina kunder.
Academic Resource har definitivt haft stor betydelse i min egen karriärstrappa, utan dem hade jag heller inte haft så kompetenta och drivna konsulter som vi har hos oss idag.

Vänliga hälsningar
Sofia


Härlig feedback från Stephanie - konsult inom Life Science

Jag skulle absolut rekommendera Academic Resource som arbetsgivare, framförallt för att de lägger stor vikt på att göra både kund och konsult mycket nöjda, men också för sina goda kundkontakter vilket ger dig som konsult stora utvecklingsmöjligheter.
Som konsult hos Academic Resource får man chansen att jobba med större kundkretsar och kan därmed utveckla mycket fina och ytterst relevanta kompetenser för framtiden.
Genom ständig kontakt med konsultchef för feedback och återkoppling är Academic Resource måna om att sina konsulter trivs på arbetsplatsen och samtidigt som kundens behov uppfylls.  

Bästa hälsningar
Stephanie


Goda vitsord från Johannes – Konsult inom Management och Supply Chain

Jag kan varmt rekommendera Academic Resource som arbetsgivare, framför allt tack vare deras stora kompetens och genuina engagemang i både kund och konsult. De lägger stor vikt vid att förstå och matcha kundens behov med konsultens kunskaper och erfarenheter och har sedan en nära kontakt med både kund och konsult för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete. Academic Resource har en stor kundkrets och som konsult har man därför stora möjligheter att arbeta på olika arbetsplatser och lära känna och utveckla olika verksamheter. Som konsult har man en tät kontakt med sin konsultchef som vill säkerställa att man trivs i det aktuella uppdraget och diskutera kommande uppdrag.

Vänlig Hälsning
Johannes


Fina ord från vår ekonomikonsult Mariella

Jag skulle rekommendera Academic Resource som arbetsgivare då de till skillnad från många andra bemanningsföretag är engagerade i sin kontakt mellan kunden och dig som konsult. Man har ett nära samarbete med sin konsultchef som är mån om att du ska trivas ute hos kunden och är öppen för hur du vill utvecklas som konsult.
Academic Resource har samarbete med flera seriösa och kompetenta kunder vilket gör att man som konsult har otroliga möjligheter att få relevant erfarenhet och karriärmöjligheterna är stora.

Väl mött
Mariella


Här ett fint omdöme från vår Life Science konsult Mesut

Jag skulle absolut rekommendera Academic Resource som arbetsgivare, de har ett starkt fokus på både kunden och konsultens intresse. Academic Resource breda och goda kundrelationer ökar mina framtida förutsättningar som konsult, och det stärker även min utvecklingskurva avsevärt. Genom en seriös, stabil och regelbunden kontakt med min konsultchef, skapas en bred plattform för ömsesidig förståelse, värdefulla synpunkter och en bra arbetstrygghet.

Bästa hälsningar
Mesut Al


Gott omdöme från vår ekonomikonsult Gizella

Det finns mycket positivt att säga om Academic Resource och jag vill här framföra vad jag tycker för mig nog har varit den allra viktigaste, och det är Academic Resources fina kundkontakter.
Dessa kontakter har öppnat upp många dörrar för mig som arbetar som konsult genom att jag fått möjligheten att arbeta på stora och väletablerade företag. Genom att jag nu har arbetat för flertalet namnkunniga kundföretag, har jag fått en mycket bra grund samt en djupare förståelse i hur man kan hantera varierande men liknande situationer på olika sätt, det har bidragit till ökad effektivitet hos kundföretagen och en stärkt kompetens och utveckling för min egna del.
Genom att ha både Academic Resources egna referenser och kunna referera till dessa uppdragsbolag så adderas värdet i mitt CV som fungerar väl som en god "språngbräda" för min fortsatta karriär.
Academic Resource slogan "we take you further" gäller verkligen, oavsett om det skulle vara som konsult eller rekryterad.

Bästa hälsningar
Gizella Lindstedt


Positiv utsaga från vår konsult Clara på Ekonomi & Finans

Jag är glad att jag jobbar för ett bemanningsföretag som ger sina konsulter goda utvecklingsmöjligheter. Att vara konsult hos AR har gett mig möjlighet att arbeta på flera av Sveriges mest välkända företag.
Som arbetsgivare stöttar AR sina konsulter, ger regelbunden feedback för konsulternas utveckling ute och med deras kunder. AR konsultchefer är väl kompententa som jobbar ständigt för att matcha sina konsulters kunskap och erfarenhet utifrån kundens behov och önskemål. Konsultcheferna har en nära relation med sina konsulter och samarbetar på ett effektivt sätt. AR är måna om att deras konsulter mår bra på deras arbetsplatser och att dom levererar ett utmärkt jobb till deras kunder.

Bästa Hälsningar
Clara Chowdhury


Lediga jobb