Hyra personal

Arbetsmetodik baserad på flera års erfarenhet
Ett konsultuppdrag utgår ifrån en kravprofil framtagen i samråd med Er. Kravprofilen innefattar kompetenskrav, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och personprofil, start för uppdraget och uppdragslängd. Detta arbete genomförs av våra konsultchefer tillsammans med Er.
Långsiktighet, Engagemang och Värdeskapande är våra värdeord och ledstjärnor. Lämna en intresseanmälan eller kontakta oss på 08–545 539 90. Vi arbetar med några av Sveriges mest namnkunniga och framgångsrikaste företag med goda referenser. Vi ser fram emot ett framtida samarbete med Er!

Trestegs-sökning
Vi står för hela rekryteringsprocessen, en så kallad trestegs-sökning, vilket innebär:

  1. Sökning bland våra befintliga konsulter
  2. Sökning i vår CV-databas (45 000 akademiker)
  3. Annonsering på vår hemsida, samt extern databas för platsannonsering

Vi maximerar möjligheten att hitta den optimala konsulten för Er.

Tvåstegs-sökning
För Er som ser snabbhet som kvalité kan vi glädja Er med att vi i dessa fall arbetar efter en tvåstegs-sökning, vilket innebär:

  1. Sökning bland våra befintliga konsulter
  2. Sökning i vår CV-databas (45 000 akademiker)

Vi kan redan 24 timmar efter Er förfrågan garantera att vi kan presentera minst en kandidat.

Kvalitetssäkring
Efter matchning mellan Ert kompetenskrav och konsulternas kompetens sker intervjuer och referenstagning, sedan presenteras konsulten för Er. Efter konsultens och Ert godkännande kan det bli aktuellt med uppdragsstart. Flera avstämningar med kund och konsult utförs under uppdragets gång. Vid uppdragsslut genomförs en uppföljning så att både Ni och konsult är nöjda.

Konsultchefer med stor yrkesmässig erfarenhet
Våra konsultchefer har det totala ansvaret för alla delmoment i varje uppdrag, både vad gäller personal- och kundansvar. De ansvarar dessutom endast för ett begränsat antal konsulter. Det gör att Ni som kund och varje konsult har en kontaktperson vilket underlättar kommunikationen och skapar trygghet för båda parter.

Våra konsulter
Alla våra konsulter har minst två års eftergymnasial utbildning (bemanningsföretagens definition av akademiker) och arbetslivserfarenhet. Rekrytering av nya konsulter omfattas alltid av referenstagning och intervjuer.
Personliga egenskaper och trevlig attityd är viktiga faktorer och kännetecknande hos våra konsulter på Academic Resource. Genom tät kontakt med sin konsultchef ges våra konsulter de bästa förutsättningarna att trivas och utvecklas.

Dessa är våra Affärsområden och de vanligast förkommande befattningarna:  

Våra affärsområden

Befattningar

Ekonomi & Finans

CFO
Controller (Business eller Financial)
Ekonomichef
Ekonomiassistent
Löneadministratör
Lönechef
Redovisningsassistent
Redovisningschef
Redovisningsekonom

Life Science

Bio Medicinsk Analytiker (BMA)
Kvalificeringsledare
Laboratorieingenjör
Mätingenjör
Processtekniker
Processingenjör
Processoperatör
Processgranskare
QA Chef
QC Chef
QA Plasma Specialist
Sektionschef QA /QC

HR

HR-Chef
HR-Business Partner 
HR-Manager 
HR-Affärspartner 
HR-Ansvarig
HR Strateg
HR-Generalist 
HR-Specialist
HR Controller 
HR-Assistent

 

Vi tillhandahåller även andra tjänster, kontakta oss gärna för kostnadsfri konsultation. 

 

Lediga jobb