Advisory board

Introduktion
Academic Resource Advisory Board ger råd och idéer till styrelsen i frågor rörande dess verksamhet och utveckling.

Roll
Att i gemensamma möten under året skapa ett kreativt forum för bidrag med kunskap och erfarenhet. Dessemellan sker kontakt med enskilda medlemmar i frågor som återspeglar deras kompetens och erfarenhet.

Syfte
Bidra till att ge Academic Resource styrelse ett bra underlag för framtida strategiska beslut, samt underlätta kontakten mellan näringsliv, den politiska och akademiska världen.

Styrelse
Ordförande: Håkan Johansson, VD och ägare Academic Resource.
Ledamot: Inger Fjellner, VD InCach Management & Accounting.
 

 

Håkan Johansson
VD och ägare Academic Resource.

Inger Fjellner
VD InCach
Management & Accounting.

Stefan Ytterborn
VD och grundare
POC Sports